0.00(1)

กิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

1.ปฐมนิเทศ

ทำความเข้าใจก่อนเริ่มเรียน2:31

2.เธอ ฉัน เรามารู้จักกันเถอะ

3.มารู้จักตัวเองกันเถอะ

4.สำรวจผลการเรียน

5.แบบวัดการตั้งเป้าหมายในการเรียน

6.TCAS_DEK65#1

7.TCAS_DEK65#2

8.ทริคค้นหาตัวตน

9.Myers Briggs Test

10.แบบทดสอบ 16Personalities

11.แบบทดสอบการค้นหาตัวเอง

12.แบบทดสอบความสนใจด้านอาชีพ

13.แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ1

14.แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ2

15.แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอาชีพ

16.แบบสำรวจลักษณะนิสัยกับอาชีพ

17.มารู้จักอาชีพกันค่ะ

18.สรุปกิจกรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

วท.บ. สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ม.รามคำแหง ศศ.ม. สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ม.เกษตรศาสตร์ ตำแหน่ง ครู (งานแนะแนว)
0.60 (5 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

574 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ทำบทเรียนได้ดี ขอให้พัฒนาบทเรียนสื่อการเรียนการสอนให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะ

เรียน