0.00(1)

ค20201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1/2564

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1.ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหารจำนวนเต็มมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • 2.ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเลขยกกำลังมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • 3.ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • 4.ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

การประยุกต์จำนวนเต็ม ตอนที่17:20
การประยุกต์จำนวนเต็ม ตอนที่23:50
การประยุกต์จำนวนเต็ม ตอนที่34:56
การประยุกต์จำนวนเต็ม ตอนที่45:48
แบบฝึกทักษะ เรื่อง การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

เกี่ยวกับผู้สอน

3.33 (6 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

591 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ดีคะ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • เอกสารประกอบการเรียน
  • ใบความรู้
  • แบบฝึกทักษะ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้น ม.1/2