4.00(2)

จ20205 ภาษาจีน 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

สารบัญรายวิชา

13 บทเรียน

ก่อนเริ่มเรียน

ตารางแสดงพยางค์ในภาษาจีน

第一课 : 你是哪国人?คุณเป็นคนประเทศไหน

第二课:我来这儿吃饭。ฉันมากินข้าวที่นี่

第三课:今天你忙不忙?วันนี้คุณยุ่งไหม

第四课:你叫什么名字? คุณชื่ออะไร

เกี่ยวกับผู้สอน

3.92 (12 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

658 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
2 การให้คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

จัดทำบทเรียนได้ดี เนื้อหาการสอนเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน สื่อน่าสนใจ ดึงดูดผู้เรียนแต่อาจจะเพิ่มเติมในส่วนที่ครูผู้สอนสรุปเนื้อหาให้ผู้เรียน

จัดทำบทเรียนได้ดี เหมาะสมกับนักเรียน

เรียน