4.00(1)

พ20210 บาสเกตบอล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอล

ความเป็นมากีฬาบาสเกตบอล
ประโยชน์ของการเล่นกีฬา
มารยาทของผู้เล่นและผู้ชม

ทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเล่นบาสเกตบอล

ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล (Dribbling the basketball)

การรับ – ส่ง ลูกบาสเกตบอล (Receiving – passing)

การยิงประตูเพื่อทำคะแนน (Shooting)

การป้องกัน (Defenfe)

เกี่ยวกับผู้สอน

3.57 (7 การให้คะแนน)

10 รายวิชา

1853 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี มีวีดีโอให้ความรู้

เรียน