0(0)

ว20284 การสร้างงานแอนิเมชัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 มัธยมศึกษาปีที่ 3/10 และ 3/11

หลักสูตรรายวิชา

ในการสร้างสรรค์ผลงานจากโปรแกรมสร้างงานแอนิเมชัน ผู้เรียนปฏิบัติการเกี่ยวกับการวาดการ์ตูนในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการคิด ฝึกการวาดภาพจากเส้น และการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเรียบเรียงสตอรี่บอร์ดด้านการ์ตูน วิธีการทำภาพเคลื่อนไหวการแทรกเสียง และนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ทำภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม FLASH การใส่สีให้กับวัตถุ การจัดการกับวัตถุการทำภาพเคลื่อนไหวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามรูปแบบของสตอรี่บอร์ด ด้วย การสร้างแอนิเมชันแบบ Frame by Frame , Motion TWEEN , Shape TWEEN, Classic TWEEN การแทรกไฟล์เสียงประกอบแอนิเมชันตลอดจนการการนำเสนองาน Animation โดยวิธีสอนสาธิต และปฏิบัติกิจกรรม กระบวนการกลุ่ม ฝึกสืบค้นข้อมูลความรู้

ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน20h

❓ ❔แบบทดสอบก่อนเรียน❓ ❔

✔️❌แบบทดสอบก่อนเรียน✔️❌

🤟ทำความรู้จักกับโปรแกรม🤩🥳

1✍🏻 ทักษะในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ การวาดภาพ 👨‍🎨

2. 💡การจัดการและการที่นำเข้า ไฟล์🔦

3.🚗การสร้างสรรค์ งานแอนิเมชัน (Animation) 🪁

4. 💻การสร้างสรรค์งานและการนำเสนอแอนิเมชัน📲

👌🏻👍🏻แบบทดสอบหลังเรียน👌🏻👍🏻

📈แบบประเมินรายวิชา ว20284 การสร้างงานแอนิเมชัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564📈

เกี่ยวกับผู้สอน

4.58 (45 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

535 ผู้เรียน

เรียน