5.00(3)

ว20285 การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2/2566

  • ลงทะเบียนแล้ว 32
  • อัปเดตล่าสุด ธันวาคม 18, 2023

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตรรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแบบงานกราฟิกตามจินตนาการ ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยวิธีสอนสาธิตและปฏิบัติกิจกรรม ฝึกสืบค้นข้อมูลความรู้ ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานกราฟิก

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิก เผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้

มีทักษะในการเรียกใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ได้
มีทักษะในการใช้เครื่องมือวาดรูปภาพได้
มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างสีสันให้กับภาพได้
มีทักษะในการจัดการกับวัตถุที่วาดได้
มีทักษะในการปรับแต่งรูปทรงวัตถุได้
มีทักษะในการใช้งาน Brush และ Symbol ได้
มีทักษะในการสร้างตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง
มีทักษะในการแต่งภาพด้วยคำสั่งเอฟเฟ็คต์ ได้
มีทักษะในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
มีทักษะในการนำเสนองานสื่อสิ่งพิมพ์ได้
เผยแพร่งาน สื่อสิ่งพิมพ์สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

3.81 (772 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

2111 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 3 Ratings

5
3 การให้คะแนน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

👍

ดีจัด

มั๊วะๆ

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3