4.00(1)

ว22243 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการวาดการ์ตูนในการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยการคิดฝึกการวาดภาพจากเส้น และการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเรียบเรียงสตอรี่บอร์ดด้านการ์ตูน วิธีการทำภาพเคลื่อนไหวการแทรกเสียง และนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างชิ้นงานให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

ปฏิบัติการทำภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม FLASH  การใส่สีให้กับวัตถุ การจัดการกับวัตถุการทำภาพเคลื่อนไหวอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามรูปแบบของสตอรี่บอร์ด ด้วย การสร้างแอนิเมชันแบบ Frame by Frame , Motion TWEEN , Shape TWEEN, Classic TWEEN การแทรกไฟล์เสียงประกอบแอนิเมชันตลอดจนการการนำเสนองาน Animation โดยวิธีสอนสาธิต และปฏิบัติกิจกรรม กระบวนการกลุ่ม ฝึกสืบค้นข้อมูลความรู้

เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

💯แบบทดสอบก่อนเรียน💯

📝แบบทดสอบก่อนเรียน📝

1. การใช้งานโปรแกรม Flash และการสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน ( Animation)✌🏻🌴

2. การสร้างแอนิเมชัน (Animation) กับการนำเข้าไฟล์🍉 🍇

3. การสร้างสรรค์งานแอนิเมชัน (Animation)🧑🏻‍💻

4. การนำเสนอแอนิเมชัน (Animation)👩🏻‍🏫👩🏻‍🚀

💯แบบทดสอบหลังเรียน💯

📈แบบประเมินรายวิชา ว22243 คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 1📈

เกี่ยวกับผู้สอน

4.58 (45 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

535 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน