4.50(2)

ว30286 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักสูตรรายวิชา

สาระสำคัญ

ซอฟต์แวร์ที่ใช้สร้างงาน 3 มิตินั้นมีหลายโปรแกรม โปรแกรม Sketchบp เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มตันศึกษาการวาดเขียนแบบ และสร้างโมเดล 3 มิติ เนื่องจาก SketchUp มีข้อดีในการใช้งานหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือโปรแกรมนี้ใช้งานได้ฟรีและไม่ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ราคาแพงในการใช้
การศึกษาโปรแกรม SketchUp จะเป็นพื้นฐานสำหรับต่อยอดศึกษาโปรแกรม 3 มิติอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีในอนาคตอีกด้วย
วัตถุประสงค์
1. ยกตัวอย่างบางโปรแกรมที่เป็นซอฟต์แวร์สำหรับงานด้าน 3 มิตินอกจาก SketchUp ได้
2. ยกตัวอย่างได้ว่า SketchUp เป็นเครื่องมือสำหรับงานด้านใดบ้าง
3. บอกความแตกต่างของ SketchUp เวอร์ชั่นฟรีและเวอร์ชั่น Pro ได้
4. มีความคุ้นเคยกับหน้าจอโปรแกรม และอปุ่มเครื่องมือหลักก่อนใช้งานจริง

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

ตารางเรียน ONAIR ด้วย Google Meet

ตารางเรียน ONAIR ด้วย Google Meet

ทดสอบก่อนเรียน

บทเรียน 1 รู้จักกับ SketchUp

บทเรียน 2 ข้อดีของการออกแบบ 3 มิติ

บทเรียน 3 ความแตกต่างระหว่าง 2 มิติ กับ 3 มิติ

บทเรียน 4 ประเภทวัตถุ 3 มิติ แบ่งตามลักษณะโครงสร้าง

บทเรียน 5 โปรแกรม Sketchup

บทเรียน 6 Sketchupในเเวดวงต่างๆ

บทเรียน 7 รู้จักเครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม Sketchup

ทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.33 (6 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

1050 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คน
4
1 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

สอนดีมากครับ

เป็นบท เรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน