5.00(1)

ศ 20250 ศิลปสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

212 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

น่าสนใจมากค่ะ ทั้งรายวิชาและครูผู้สอน

เรียน