3.50(2)

ศ20233 ดนตรีสากล 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ภาคเรียนที่1/2564

หลักสูตรรายวิชา

1. นักเรียนสามารถบอกลักษณะและแยกประเภทเครื่องดนตรีสากลได้
2. นักเรียนบอกลักษณะของวงดนตรีสากลวงต่างๆได้
3. นักเรียนอธิบายการขับร้องเพลงไทยสากล
4. นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. บอกลักษณะและแยกประเภทเครื่องดนตรีสากลได้
  • 2. บอกลักษณะของวงดนตรีสากลวงต่างๆได้
  • 3. อธิบายการขับร้องเพลงไทยสากล
  • 4. ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความถนัด

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

ประเภทเครื่องดนตรีสากล

ประเภทเครื่องดนตรีสากล
เสียงเครื่องดนตรีสากล

วงดนตรีสากล

การขับร้องเพลงไทยสากล

ปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลตามความความถนัด

เกี่ยวกับผู้สอน

3.13 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

257 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

3.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
1 คะแนน
1
0 คะแนน

ทำบทเรียนได้ดี พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ที่เลือกเรียนวิชาดนตรีสากล4