0(0)

อ 22201 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (ครูต่างชาติ) ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ภาษาอังกฤษ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. สามารถฟังภาษาอังกฤษในบทสนทนาอย่างง่ายได้
  • 2. สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษในบทสนทนาอย่างง่ายได้
  • 3. เข้าใจบทสนทนาอย่างง่ายได้ และสามารถโต้ตอบได้อย่างเหมาะสม

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

Lesson 1: Greeting and Introduce yourself

Greeting and How to Introduce yourself.8:07

Lesson 2: Introduce yourself (Part 2)

Lesson 3: Like and Dislike

Lesson 4: Type of Movies

Lesson 5: Talk about Sports

Lesson 6: Feelings

Lesson 7: Direction

Lesson 8: Going to school

Lesson 9: Going to the Hospital

Lesson 10: Talking about Trip/ what did you do? / Biography

เกี่ยวกับผู้สอน

0.23 (22 การให้คะแนน)

14 รายวิชา

1092 ผู้เรียน

ข้อความตัวอย่างหรือคำอธิบาย
เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์1" และผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ