5.00(16)

แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา


    1. คำอธิบายรายวิชา

กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      จำนวน 40 ชั่วโมง

  กิจกรรมแนะแนวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีเนื้อหาวิชาให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา การตัดสินใจ และแก้ปัญหาของตนเอง การสำรวจจุดเด่น และความสามารถพิเศษของตนเอง การสำรวจความถนัด ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ การใช้ห้องสมุด การจำแนกข้อมูลข่าวสาร การรู้จักตนเองและผู้อื่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องชัดเจน การจำแนกอารมณ์ การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม การใช้สาธารณสมบัติ การอยู่ร่วมกันและทำงานเป็นกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเกิดความรักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การสำรวจตนเองในด้านต่าง ๆ สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ รู้จักวิธีการแสวงหาและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

สารบัญรายวิชา

45 บทเรียน

ปฐมนิเทศ (2/2563)

เข้าสู่บทเรียน

Back to school (ทบทวนตนเอง)

เรียงร้อยเรื่องราว

คุณสมบัติที่น่าสนใจในตัวฉัน

แนวทางการศึกษาเมื่อจบชั้นม.3

อนาคตของฉัน ฉันคือผู้กำหนด

วัยรุ่น วัยว้าวุ่น

Identity

ฉันจะไม่ทำให้….ผิดหวัง

แบบสำรวจบุคลิกภาพ MBTI

อดทนแค่ไหน?

อาชีพยุคใหม่

สุขบ้าง ทุกข์บ้าง กำไรชีวิต

ฉันจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่…

ข้อคิดจาก COVID-19

ครูคะ คนนี้ชอบบูลลี่!!

อาชีพนี้ มีที่มา

ใครคือคนที่คู่ควร

สรุปและประเมินกิจกรรมแนะแนว

บทเรียนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน มผ. ในวิชาแนะแนว?

บทเรียนนี้ จัดทำขึ้นเฉพาะนักเรียนที่มีผลการเรียน มผ. ในวิชาแนะแนวเท่านั้น ให้นักเรียนที่ ไม่ผ่าน ในวิชานี้ ต้องตอบคำถามในหัวข้อนี้ให้ครบถ้วน และครบตามเวลาที่กำหนดไว้

เกี่ยวกับผู้สอน

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.50 (20 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

1768 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 16 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ความรักมันคืออะไร ตำไตไส้พุง


|
|
คนนี้โครตของโครต "เฟี้ยว"

เม้นล่างเป็นเกย์

ฮันแน่~~~จะมาอ่านคอมเมนหรอพวกมึงไม่ได้อ่านหรอกแม่งมีแต่คำคม
-ได้ดีเพราะครู-
-แต่ได้ครูดีกว่า- ขอบคุณคับ

จีบอยู่ดีๆ สระอี ก็หายไป ^_^

เนื้อหาเข้าใจง่ายและเหมาะสมดีครับ

มีปากก็ว่าไป มีใจก็ไลน์มา

ปากบอกมูฟออน ในใจอ้อนวอนให้เขากลับมา✌🏻😥

การบ้านอ่ะ ให้ครู
ไอเลิฟยูอ่ะ ให้เธอ🤟🥺💖

ตั้งใจไปรักเค้า แต่ได้ความเศร้าเป็นของแถม 😟

แสงแดดที่แยงตาไม่เท่าสายตาที่แยงใจ☀️✨

โควิดอะอยู่แต่ในบ้าน แต่คิดถึงมากอยู่แต่ในใจ💗

งานเยอะจนได้ที่ แค่ไปขี้ครูยังตาม

ไฟอะมีหลายดวง แต่คู่ควงอะมีแค่เธอ

โรงเรียนก็ไม่ได้ไป หวานใจก็ไม่ได้เจอ

ทั้งตัวมีแค่ 2000 เลยสาน 3000 กับใครไม่ได้

เรียน