0.00(1)

แนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2564

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

1. ปฐมนิเทศ (1/2564)

การประเมินผล กิจกรรมแนะแนว00:00:00

2. เพื่อนฉัน เพื่อนเรา

*3. แพลนอนาคต

4. แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ทรู ปลูกปัญญา

5. ภาพวาดแทนฉัน

6-7. จิตอาสานำพาสังคม

8. ความสุขที่หาได้ (My Mapping)

*9. My Hero!

10. ประเมินตนเองหลังสอบกลางภาค

11. ประวัติส่วนตัว

*12. มหาวิทยาลัยที่ฉันรู้จัก

*13. โรคซึมเศร้า + 9Q

14. My Body : รัก เฉย ไม่ชอบ

15. แมนดาลา

*16. อารมณ์ของฉัน

17. งานไม่ค้าง หางไม่พอกดิน

18. สรุปและประเมินกิจกรรมแนะแนว

เกี่ยวกับผู้สอน

วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.50 (20 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

1768 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ทำบทเรียนได้ดี ขอให้พัฒนาสร้างสื่อการสอนบูรณาการในบทเรียนให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะ

เรียน